معرفی محصولات

جدول محصولات

جدول محصولات


Box

Per

Quantity

طول

Length

ضخامت

Thichness

سایز

Iner Size

3/4

1/2

3/8

mm

ft

mm

inch

mm

inch

50

80

150

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

6

1/4

40

70

120

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

10

3/8

40

65

100

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

13

1/2

35

60

90

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

16

5/8

30

40

70

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

19

3/4

30

40

60

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

22

7/8

50

180

6

10

3/8

25

1

20

40

50

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

28

1 1/8

20

30

40

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

35

1 3/8

15

25

30

180

6

10-13-19

3/8-1/2-3/4

42

1 5/8

15

25

30

180

6

13-19

1/2-3/4

48

1 7/8

15

20

25

180

6

13-19

1/2-3/4

54

2 1/8

20

25

180

6

13-19

1/2-3/4

60

2 3/8

10

20

25

180

6

13-19

1/2-3/4

67

2 5/8

13

20

180

6

10-13

3/8-1/2

80

3 1/8

AddThis Social Bookmark Button

عضویت در خبرنامه


برای دریافت اخبارشرکت عضو شوید.

تمــــاس بــــا مــــــا

تماس با ما:

34204755 (41)

20_34209219 (41)

آخـــــرین اخبــــــار

پیشینه عایق های الاستومریک

عایق های الاستومریک سلول بسته، برای اولین بار 50 سال قبل به بازار تاسیسات معرفی شدند. این فوم های الاستومریک سلول بسته، تجربه موفقی به عنوان عایق های حرارتی و برودتی در صنعت...


ادامه اخبار »